محدودیت ترافیک در محور انارک _ نائین

به گزارشخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان- محور نائین - انارک، واقع در استاناصفهان ،از مورخ 4 اردیبهشتلغایت20 اردیبهشت 95 ،ساعت 8 الی 18 ،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، حدفاصل کیلومتر 35 تا 45،تردد همزمان با اجرایعملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود

منبع : چوپانان آبادمحدودیت ترافیک در محور انارک _ نائین منبع : چوپانان آبادمحدودیت ترافیک در محور انارک _ نائین منبع : محدودیت ترافیک در محور انارک _ نائین منبع : چوپانان آبادمحدودیت ترافیک در محور انارک _ نائین منبع : چوپانان آبادمحدودیت ترافیک در محور انارک _ نائین منبع : چوپانان آبادمحدودیت ترافیک در محور انارک _ نائین
برچسب ها : محور ,محور انارک ,محدودیت ترافیک